C-FORCE Cable CC06 苹果QC快充线
$25.00 - $30.00
CC06是一款QC转PD快充数据线,采用苹果原装快充技术,可使iPhone 8/8P/X/XS/XS Max支持QC快充,最大支持9V/1.8A充电,可在30分钟内充50%电量,1小时可充电80%。
Select an option
Quantity
Coming soon
Price
$25.00 - $30.00
Product Options
CC06快充线
CC06+QC充电头
Quantity
1
Coming soon
More Details
                                                                               点此链接到京东旗舰店购买